S1 E02 Iwona Wagner — Rzeka i dolina to jedno

Iwona Wagner
Bio:
Iwona Wagner jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, zajmuje się ekohydrologią, ekohydrologią miasta, błękitno-zieloną infrastrukturą i rozwiązaniami opartymi o przyrodę, zagospodarowaniem wód opadowych i adaptacją do zmian klimatu. Iwona piastuje rolę Sekretarza interdyscyplinarnego Zespołu Doradczego ds. Kryzysu Klimatycznego działającego przy Prezesie PAN i jest wieloletnim członkiem Rady Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO (UNESCO IHP). Iwona jako ekohydrolożka jest autorką międzynarodowych prac naukowych, podręczników i przewodników w swojej dziedzinie. Obecnie uczestniczy w realizacji projektów LIFE Radom, LIFE Pilica Basin. Jako jeden z celów na najbliższe lata stawia sobie wsparcie działań na rzecz zwiększenia skali renaturyzacji rzek w Polsce.
więcej +

Prof. Iwona Wagner w kolejnym odcinku podcastu opowiada, czym jest  ekohydrologia i dlaczego ekologia jest swoistą medycyną przyrody.
Tłumaczy, jak wiele złożonych i ważnych  procesów, związanych z wodą, zachodzi nie tylko w rzece, ale też w dolinie rzecznej i całej zlewni oraz na czym polega współdziałanie rzeki z doliną.
W rozmowie poruszamy specyfikę Łodzi, z której wody spływają do dwóch dorzeczy – Wisły i Odry i w której płyną podziemne rzeki. Jest też o Zbiorniku Sulejowskim – jego pierwotnej funkcji i o tym, dlaczego stał się rajem dla sinic.
W podcaście nie brakuje odniesień do sytuacji z Odrą. Rozmawiamy m.in. o tym, czy ta rzeka jest w stanie funkcjonować dobrze jako droga wodna.
Prof. Wagner opowiada o działaniach sprzyjających odbudowie retencji, które nie wymagają wielkich nakładów finansowych a służą naturze i mieszkańcom, co w kontekście zmian klimatu wydaje się być kluczowym trendem adaptacyjnym.
Zapraszamy do odsłuchania, pamiętając, że rzeka to coś więcej niż tylko koryto!

więcej +