S1 E05 Paweł Pawlaczyk — Odpieprzcie się ode mnie (to mówiłam ja, Rzeka)

Paweł Pawlaczyk
Bio:
Paweł z wykształcenia leśnik specjalizujący się w zakresie ochrony przyrody i ekologii ekosystemów. Na co dzień związany z pozarządową organizacją ekologiczną – Klubem Przyrodników. Od ponad 30 lat aktywnie działa we wdrażaniu przedsięwzięć ochrony ekosystemów, w tym wodnych i torfowiskowych. Paweł posiada doświadczenie zdobyte w pracy w ciałach eksperckich w Polsce i w Unii Europejskiej. Brał udział w wielu pracach studialnych dotyczących wód, m. in. ustalaniu celów środowiskowych, opracowywaniu warunków korzystania z wód, opracowywaniu dobrych praktyk utrzymania wód, przygotowaniu Krajowego Programu Renaturyzacji Wód i redakcji podręcznika renaturyzacji czy strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. Prywatnie miłośnik kotów i leniuchowania.
więcej +

Gościem kolejnego odcinka podcastu jest Paweł Pawlaczyk – przyrodnik i ekspert od wielu lat specjalizujący się w zakresie ochrony przyrody i ekologii ekosystemów (także wodnych).
Paweł, bez akademickiego „przynudzania”, barwnie opowiada o naturze problemów polskich rzek. Z błyskiem w oku wspomina początki tworzenia Drawieńskiego Parku Narodowego, jednego z kilku parków narodowych w Polsce, który został „zbudowany na rzece”. Potrafi wymalować słowami obrazek będący dowodem na to jak ważne dla rzeki jest pozostawienie w jej korycie martwych drzew.
Paweł tłumaczy jak istotna jest renaturyzacja rzek i jak pilna jest potrzeba wdrażania Krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych i wytycznych w zakresie utrzymania rzek, zwłaszcza gdy blokującą to tamą bywa urzędnicza obstrukcja.
Podkreśla, że rzeki mają zdolność do samo naprawy i najważniejsza zasada w ich przypadku to – tak jak w medycynie –  primum non nocere (z łac. „po pierwsze nie szkodzić”).
Z podcastu dowiecie się skąd brać pieniądze na renaturyzację? Czym są i dlaczego są ważne dobre praktyki utrzymania rzek? W jaki sposób przepisy unijne obligują nas do tego, żeby Odra i inne rzeki były zdrowe? Czy wdrożenie, nawet nie do końca idealnych, planów gospodarowania wodami poprawiłoby kondycję polskich rzek?
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Pawłem Pawlaczykiem, który o sprawach skomplikowanych potrafi opowiedzieć swobodnym językiem doświadczonego storytellera.

więcej +