S1 E07 Ewa Leś — Kiedy mówisz rzeka, to ja słyszę Odra

Ewa Leś
Bio:
Ewa Leś – biolożka związana od urodzenia z dorzeczem rzeki Odry. Zawodowo praktycznie od zawsze funkcjonująca na styku wód i społeczeństwa. Zdecydowana aby współdziałać międzysektorowo na rzecz ochrony rzek, ponieważ taka jest realna potrzeba i konieczność, dla rzek i dla nas, społeczeństwa. Ciekawią ją rzeki transgraniczne – do nich należy także Odra, rzeka trzech krajów. Współinicjatorka i koordynatorka 'Wodnego Okrągłego Stołu. Partnerstwa na rzecz społeczeństwa i przyrody’, w ramach którego, we współpracy z Ministerstwem Środowiska, w latach 2009-2011 prowadzono seminaria dot. polityki przeciwpowodziowej i gospodarowania wodami w Polsce. Współzałożycielka Koalicji Ratujmy Rzeki, założycielka autorskiego Uniwersytetu Rzecznego (River University), obserwatorka prac Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry Przed Zanieczyszczeniem. Doceniona poprzez nominację do programu SHE SAYS (ona mówi) wspierającego kobiety zmieniające świat i przedsiębiorczynie społeczne.
więcej +

Gościem kolejnego odcinka podcastu jest Ewa Leś – biolożka znad Odry, oddana działaniom na rzecz tej rzeki. Ewa związana jest z szeregiem organizacji pozarządowych – m.in. z Koalicją Ratujmy Rzeki czy Koalicją Czysty Bałtyk (Coalition Clean Baltic), z którą organizuje coroczne obrady w ramach wydarzenia River University.
Tyle o Ewie, tymczasem bieg tego odcinka rozpoczynamy od tajemniczej herpetofauny, związanej ze środowiskiem wodno-lądowym, a kończymy na… odrzańskiej poezji.
Ewa opowiada o rzekach, także transgranicznych oraz o wyzwaniach, jakie stoją przed tymi, którzy nimi zarządzają. Z odcinka dowiecie się, jak Polskie rzeki wypadają na tle rzek europejskich po przeanalizowaniu planów gospodarowania wodami w różnych europejskich dorzeczach, jakie działania najbardziej zanieczyszczają rzeki czy też ile ostatnio odkryto nielegalnych zrzutów ścieków do Odry.
Ewa zwraca uwagę na to, jak istotne jest odpowiednie myślenia o rzece w kontekście jej ochrony. Czy traktujemy ją wyłącznie jako fragment, który znamy, czy też widzimy ją całą – od źródeł do ujścia. Opowiada, jakie organizacje, w tym pozarządowe, działają na rzecz ochrony rzek, w myśl hasła, że „rzeki powinny nas łączyć” i co zrobić, by te rzeki nas nie dzieliły.
W kontekście planów rozwoju wielkogabarytowej żeglugi rzecznej Ewa wskazuje, jak istotne jest dostosowanie ich do możliwości i specyfiki rzek.
A na końcu, inaczej niż w poprzednich rozmowach, opowieść o rzece ustępuje miejsca poezji. Takie cuda tylko w podcaście „Zdrowa rzeka”.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Ewą Leś.

więcej +