S1 E09 Robert Czerniawski — Rzeka to nie tylko „odcinek wody płynącej dłuższy niż szerszy”

Robert Czerniawski
Bio:
Robert Czerniawski jest ekologiem wód płynących, hydrobiologiem. Swoją pracę łączy z zainteresowaniami i pasją. Piastuje funkcje Dyrektora Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego i Kierownika Katedry Hydrobiologii Uniwersytetu Szczecińskiego Był koordynatorem i wykonawcą wielu projektów dotyczących ochrony wód płynących przed zagrożeniami antropogenicznymi, skupiony głównie na rzekach zachodniopomorskich. Prowadzi badania na temat wpływu przekształceń koryta i zlewni małych rzek w Polsce i w Europie. Jest współwykonawcą badań stanu ekologicznego i fizycznochemicznego wód środkowej i dolnej Odry. Był członkiem grupy sterującej projektu Life+Drawa, nadzorującym wpływ prac renaturyzacyjnych na stan ekologiczny cieków. Koordynuje pracami zespołu eksperckiego do spraw działań ratunkowych w związku z katastrofą ekologiczną na rzece Odrze, działającego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Jest członkiem zespołu ds. zarybiania wód rybami dwuśrodowiskowymi przy Ministrze Rolnictwa i rozwoju Wsi, Przewodniczącym Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Przewodniczącym Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Szczecinie. Robert jest organizatorem cyklicznej konferencji naukowej Funkcjonowanie i ochrona wód płynących – PotamON.
więcej +

Gościem kolejnego odcinka jest prof. Robert Czerniawski  –  ekolog, hydrobiolog,  nauczyciel akademicki zaangażowany w projekty ochrony rzeki i ich zlewni w Polsce, ale także w Europie i Afryce.

Robert z pasją opowiada o sposobach ochrony przyrody, o kryterium jakości wód, o wadze zróżnicowania biologicznego – tak w skali makro jak i mikrofauny – podkreślając, że rzeka to nie tylko ryby.
Przekonuje, że polska nauka, mimo systemowego niedofinansowania, nie ma się czego wstydzić. Wspomina o konferencji PotamON, stanowiącej ważny punkt na mapie porozumienia i zrozumienia osób zajmujących się wodą w Polsce, w tym administrowaniem wody i badaniami naukowymi wód płynących. Opowiada też, jak zakończyła się akcja „drugie Mazury” i o społecznych inicjatywach, które są w stanie blokować szkodliwe i nieodwracalne zmiany w cennych przyrodniczo regionach.

Nasz gość wyjaśnia, jakie są zagrożenia i kłopoty przy współpracy administracyjno-proceduralnej, związanej z ochroną wód. Jakie są deficyty w jakości zarządzania środowiskowego i stosownej legislacji oraz jak to przeszkadza w ochronie przyrody. Zwraca też uwagę na pojawiające się problemy niezbyt eksperckiej narracji niektórych zarządców instytucji, która utrudnia wypracowanie kompromisowych rozwiązań. Bez nich ciężko się skupić na merytorycznych kryteriach rozwiązywania ważnych zagadnień. Krótko mówiąc nie da się np. zrobić renaturyzacji zza biurka.

Robert tłumaczy, jak zapobiegać katastrofie ekologicznej, ale też nie ukrywa, że istnieje ryzyko kolejnej odsłony dramatu na Odrze, tym razem w okolicy Szczecina. Z jego ust dowiemy się też, dlaczego Odra nie jest „rzeką nadzwyczajną”, a po prostu rzeką.
Zapraszamy do odsłuchania kolejnego odcinka.

więcej +